Budowlane zsypy do gruzu DROMADER ALGO SYSTEM
ul. Krótka 3
98-300 Wieluń
NIP: 8321783375
tel.: 43 843 25 04
tel. kom. 883 108 999
tel. kom. 609 720 090
info@algosystem.pl

Budowlane zsypy do gruzu DROMADER®Budowlane zsypy do gruzu DROMADER® ułatwiają transportowanie gruzu - w czysty i bezpieczny sposób - bezpośrednio do kontenera.

Zsypy do gruzu to podstawowe narzędzia pracy przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych, pozwalające na usprawnienie prac budowlanych przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu czystości. Zsypy umożliwiają niezależnie od warunków atmosferycznych bezpieczne transportowanie gruzu do kontenerów ustawionych bezpośrednio pod remontowanym budynkiem.

Elementy zsypu DROMADER® są formowane z polietylenu o podwyższonej twardości i odporności na uderzenia. Technologia formowanie rotacyjnego pozwala m.in. produkowanie elementów bez tzw. szwu. Elementy są wolne od znieksztauceń i wewnętrznych naprężeń oraz posiadają większą odporność mechaniczą i chemiczną.


Co wyróżnia zsypy do gruzu DROMADER®?

CertyfikatBudowlany zsyp do gruzu DROMADER® posiada Deklarację Zgodności WE oraz atesty i certyfikaty,
uprawniające do użytkowania zsypu na budownie zgodnie z wymaganymi przepisami.


KONTAKT

ALGO SYSTEM
ul. Krótka 3
98-300 Wieluń
woj. łódzkie
NIP: 8321783375
tel. 43 843 25 04
info@algosystem.pl
© 2018 www.zsypdogruzu.pl   |   ® DROMADER jest zarejestrowanym znakiem towarowym  |  280330